Προσωπικό


Η βασική ερευνητική ομάδα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Γεωχωρικής Τεχνολογίας στελεχώνεται από ένδεκα (11) μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας.


Διευθυντής

Ανδρέας Τσάτσαρης
Αν. Καθηγητής
Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός


Μέλη

Πολυξένη Ηλιοπούλου
Καθηγήτρια
Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Ιωάννης Κιουσόπουλος
Καθηγητής
Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Ελένη Πέτσα
Καθηγήτρια
Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Βασίλειος Παγούνης
Αν. Καθηγητής
Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Βασίλειος Ανδριτσάνος
Επ. Καθηγητής
Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Μιχαήλ Γιαννίου
Επ. Καθηγητής
Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Ιωάννης Κάτσιος
Επ. Καθηγητής
Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Αναστάσιος Κεσίδης
Επ. Καθηγητής
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

Λάζαρος Γραμματικόπουλος
Καθηγητής Εφαρμογών
Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Εμμανουήλ Οικονόμου
Καθηγητής Εφαρμογών
Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός