Έρευνα

Μερικά από τα πιο πρόσφατα ερευνητικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί από ή σε συνεργασία με το εργαστήριο:

 • Εικονικό εργαστήριο χωρικής ανάλυσης (ΕΕΧΑ)
  Ενισχυτική μάθηση σε γνωστικά πεδία με χωρικό περιεχόμενο, με τη μορφή ενός εύχρηστου και από παντού προσβάσιμου μαθησιακού περιβάλλοντος για την εδραίωση και την εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών.
  eeha1
  eeha2
 • Αξιολόγηση του Ελληνικού Κατακόρυφου Δικτύου
  Αξιολόγηση του Ελληνικού Κατακόρυφου Δικτύου στο πλαίσιο της διασύνδεσης των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Αναφοράς και Δικτύων Ελέγχου – Εφαρμογή στις περιοχής της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων.
  Geodesy_Research_1